Om allmän pension

Alla som har arbetat och bott i Sverige kommer att få pension från staten. Det är Pensionsmyndigheten som administrerar den allmänna pensionen.

Hur stor allmän pension du kommer att få beror på dina inkomster under ditt yrkesverksamma liv. Även arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning kan tas med när man räknar fram dina pensionsrätter.

Du får maximalt tillgodoräkna dig allmän pension för pensionsgrundande inkomst upp till 435 750 kr per år (7,5 inkomstbasbelopp, 2015). På Pensionsmyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad pensionsgrundande inkomst är.

 Den allmänna pensionen består av:

  • Inkomstpension är den största delen av den allmänna pensionen. Varje år betalas 16 procent av din lön och/eller andra pensionsgrundande ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp in till din allmänna pension.
  • Premiepension är också en inkomstgrundad pension. Inbetalningarna till premiepensionen är 2,5 procent av din lön och/eller andra pensionsgrundande ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Premiepensionen får du placera själv. Hur stor premiepension du kommer att få beror på hur mycket som betalas in och hur de fonder du valt har utvecklats.
  • Garantipension är ett grundskydd för personer med låg eller ingen inkomst. Full garantipension är 7 046 kronor per månad för den som är gift och 7 899 kronor per månad för den som är ogift. (Avser full garantipension 2015) .

Är du född mellan 1938-1953 omfattas du också av en tilläggspension. Tilläggspensionen är en del av den allmänna pensionen. Den ersätter ATP som fanns i det gamla pensionssystemet. För dig som är född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt av garantipension.

I jämförelsen nedan kan du utifrån ett givet pensionskapital se hur Pensionsmyndigheten betalar ut inkomstpensionen och premiepensionen. Den allmänna pensionen betalas alltid ut livsvarigt. I jämförelsen framgår också vilka livslängdsantaganden och prognosräntor som myndigheten använder. 

Pensionsmyndigheten ansvarar för och besvarar frågor om den allmänna pensionen.

Snabbfakta

Allmän pension

Består av garantipension, inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv får placera. Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten.

Pensionens storlek

Du är garanterad en garantipension som för gifta är 7 046kr per månad och för ogifta 7 899 kr. Hur mycket du får i inkomstpension och premiepension beror på hur länge du har arbetat och vad du tjänat. Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (424 500 kr år 2013)  ger dig rätt till inkomstpension och premiepension.

Pensionsmyndigheten

Ansvarar och besvarar frågor om allmän pension. 

Kontakta oss

Du som är privatperson är välkommen att ställa frågor till oss om försäkringar, lån, betalningar, sparande och pension.

Börja gärna med att se om du hittar svar på din fråga om försäkringar, lån, betalningar, sparande och pension på vår webbplats. Hittar du inte svaret är du välkommen att skicka din fråga via e-postformuläret.

Beskriv ditt problem så tydligt som möjligt och ange ditt telefonnummer så att vi har möjlighet att ringa upp dig för att få kompletterande uppgifter om det behövs.

Vi svarar så fort vi kan. De flesta frågor besvarar vi inom ett par dagar.

 Observera att vi varken förmedlar produkter eller representerar någon vid eventuella tvister.

 

Fråga oss

Ange namn

Ange telefonnummer

Ange e-post

Ange område

max 2000 tecken Ange fråga

* = Obligatorisk

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108

Telefon 0200 - 22 58 00,
+46 8 22 58 00 (från utlandet)
Vår telefontid är vardagar 9 - 12


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi ger dig opartisk fakta och vägledning
utan kostnad

Vi hjälper dig som privatperson genom att:

  • tolka villkor
  • beskriva lagar och regler

 

     

  • informera om och jämföra bank- och försäkringsprodukter
  • beskriva hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut
 Läs mer om Vår verksamhet